Skip to main content

Karta vodiča

Pre profesionálnych vodičov nákladných vozidiel - držiteľov tachografových kariet vodiča sú dostupné elektronické služby, vďaka ktorým už nebude potrebné navštevovať zberné miesto.

Elektronické služby:

Dielenská karta

Služby pre autorizované dielne a iné prevádzky
O tachografovú dielenskú kartu žiada prevádzkovateľ autorizovanej dielne osobne na zbernom mieste.

Podniková karta

Služby pre podnikové tachografové karty. O tachografovú podnikovú kartu žiada zástupca dopravného podniku na zbernom mieste, kde realizuje samotné podanie v rámci ktorého obdrží potvrdenie o podaní žiadosti a zálohvú faktúru na uhradenie poplatku.

Zberné miesta pre príjem žiadostí