Skip to main content

V termíne 22.07.2024 – 26.07.2024 bude zberné miesto JEMNÁ MECHANIKA S.R.O. na Štúrovej ulici 72 v Nitre zatvorené z dôvodu čerpania dovolenky.

Dňa 24. apríla 2024 bolo zverejnené nariadenie Európskeho parlamentu a rady č. 1258/2024, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 561/2006, pokiaľ ide o minimálne požiadavky na minimálne prestávky a doby…

Karta vodiča

Pre profesionálnych vodičov nákladných vozidiel - držiteľov tachografových kariet vodiča sú dostupné elektronické služby, vďaka ktorým už nebude potrebné navštevovať zberné miesto.

Elektronické služby:

Dielenská karta

Služby pre autorizované dielne a iné prevádzky
O tachografovú dielenskú kartu žiada prevádzkovateľ autorizovanej dielne osobne na zbernom mieste.

Podniková karta

Služby pre podnikové tachografové karty. O tachografovú podnikovú kartu žiada zástupca dopravného podniku na zbernom mieste, kde realizuje samotné podanie v rámci ktorého obdrží potvrdenie o podaní žiadosti a zálohvú faktúru na uhradenie poplatku.

Zberné miesta pre príjem žiadostí