Skip to main content
 • Zisti viac
  Vydané nariadenie Európskeho parlamentu a rady č. 2024/1258, ktoré upravuje nariadenie 561/2006 o harmonizácii právnych predpisov v sociálnej oblasti

  Dňa 24. apríla 2024 bolo zverejnené nariadenie Európskeho parlamentu a rady č. 1258/2024, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 561/2006, pokiaľ ide o minimálne požiadavky na minimálne prestávky a doby…

 • Zisti viac
  Oznam zberného miesta AUTONOVA s.r.o. v Poprade
  V termíne od 26.02.2024 do 1.3.2024 bude zberné miesto AUTONOVA s.r.o. v priemyselnom areáli východ 3406 v Poprade pracovať v obmedzenom režime.
 • Zisti viac
  Úhrada poplatku už aj prostredníctvom QR kódu

  Platba prostredníctvom QR kódu je pre platiteľa jednoduchá a rýchla. Stačí mať v smartfóne nainštalovanú aplikáciu Vašej banky, ktorá pri zadávaní platby prostredníctvom kamery prečíta QR kód a vyplní…

 • Zisti viac
  Zmena poskytovateľa služieb vydávania tachografových kariet
  Od septembra 2023 bude služby vydávania tachografových kariet zabezpečovať nová spoločnosť Alanata a.s.
 • Zisti viac
  Koniec úhrady poplatku poštovou poukážkou, vystavuje sa zálohová faktúra
  Od 1.mája 2023 úhradu poplatku za vydanie tachografovej karty bude možné realizovať už len prostredníctvom zálohovej faktúry, ktorú obdržíte na základe úspešne ukončeného podania žiadosti na zbernom…
 • Zisti viac
  Prijímanie úhrady poplatku poštovou poukážkou za vydanie tachografovej karty končí 30.04.2023
  Dovoľujeme si vám pripomenúť, že úhrady prostredníctvom poštovej poukážky bude možné uplatniť do 30.04.2023.
 • Zisti viac
  Zmena spôsobu úhrady poplatku pre vydávanie tachografových kariet
  Od 06.03.2023 bude v rámci poskytovania služieb Vydávania tachografovej podnikovej a dielenskej karty, dostupný spôsob úhrady prostredníctvom zálohovej faktúry. Nový spôsob zníži administratívnu záťaž…
 • Zisti viac
  Digitalizácia papierových žiadostí na zbernom mieste a nové elektronické služby pre Kartu vodiča
  Digitalizácia papierových žiadostí na zbernom mieste a elektronické služby na webovom sídle
 • Zisti viac
  Usmernenie pre autorizované osoby (dielne - kalibračné laboratória) k vykonávaniu overovania záznamových zariadení v cestnej doprave (tachografy I. a II. generácie
  Usmernenie pre autorizované osoby (dielne - kalibračné laboratória) k vykonávaniu overovania záznamových zariadení v cestnej doprave (tachografy I. a II. generácie
 • Zisti viac
  Zmena osobných údajov – nové číslo vodičského preukazu
  Zmena osobných údajov – nové číslo vodičského preukazu