Skip to main content

Prevádzkovateľom týchto stránok je Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky so sídlom na Námestí slobody č. 6, 810 05 v Bratislave.
Informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov nájdete na webovom sídle Ministerstva dopravy SR.