Skip to main content
Od 1.mája 2023 úhradu poplatku za vydanie tachografovej karty bude možné realizovať už len prostredníctvom zálohovej faktúry, ktorú obdržíte na základe úspešne ukončeného podania žiadosti na zbernom…

Karta vodiča

Digitálnytachograf.sk sú elektronické služby pre vodičov nákladných vozidiel, na zberné miesto už nebute musieť chodiť tak často.

Elektronické služby:

Dielenská karta

služby pre dielne a iné prevádzky. O tachografovú podnikovú kartu žiada štatutár dopravného podniku osobne na zbernom mieste.

Podniková karta

Služby pre podnikové tachografové karty. Na zbernom mieste si zástupca dopravného podniku vyzdvihne formulár žiadosti na vydanie tachografovej podnikovej karty

Zberné miesta pre príjem žiadostí