Stav žiadosti o tachografovú kartu vodiča

ČO JE POTREBNÉ K OVERENIU AKTUÁLNEHO STAVU ŽIADOSTI:
 • číslo tachografovej karty vodiča
 • rodné číslo
 • diskrétny údaj (bezpečnostné 4-miestne číslo), ktorý je uvedený v sprievodnom liste (tvorí súčasť doručenej zásielky spolu s tachografovou kartou vodiča)
Overenie žiadosti o tachografovú kartu môže nadobúdať nasledovné stavy:
 • žiadosť sme prijali a čakáme na platbu,
 • žiadosť spracúvame,
 • žiadosť bola zamietnutá.
Vydaná tachografová karta vodiča môže nadobúdať nasledovné stavy:
 • tachografovú kartu sme odoslali na doručovaciu adresu a čaká sa na prevzatie,
 • tachografová karta nebola prevzatá,
 • tachografová karta v prevádzke,
 • tachografová karta je v reklamácii,
 • tachografová karta je neplatná.

Zistiť stav karty