O kartách / Vzory kariet

 

Karta vodiča

Karta vodiča je určená na prevádzku vozidla vybaveného záznamovým zariadením. Vydáva sa na žiadosť vodiča. Vodič je povinný preukázať sa kartou vodiča pri cestnej kontrole.

true           true

Podniková karta

Podniková karta je určená na kontrolu vlastných vodičov dopravného podniku.

true           true

Dielenská karta

Dielenskú kartu možno vydať prevádzkovateľovi autorizovanej dielne, ak zamestnáva v pracovnom pomere montéra.

true           true

Kontrolná karta

Kontrolná karta je určená na kontrolu záznamových zariadení a vodičov.

true           true