Indikačné a obslužné prvky

 
Rozmiestnenie jednotlivých prvkov
  1. Displej
  2. Tlačidlá vodiča 1
  3. Vstup na karty 1
  4. Rozhranie pre sťahovanie/ rozhranie pre kalibráciu
  5. Tlačidlá vodiča 2
  6. Vstup na karty2
  7. Tlačidlo pre otvorenie zásuvky tlačiarne
  8. Trhacia hrana
  9. Tlačidlá menu
Displej (1.)

V závislosti na prevádzkovom režime vozidla sa objavujú rôzne zobrazenia alebo sa môžu zobrazovať dáta.

Tlačidlá vodiča 1 (2.)

Tlačidlo aktivít vodiča 1(2)
Tlačidlo aktivít vodiča 2 (5)

Vstup na karty 1 (3.)

Vodič 1, ktorý bude vozidlo práve riadiť, vloží svoju kartu vodiča do vstupu na karty 1 (3)
Vodič 2, ktorý bude vozidlo práve riadiť, vloží svoju kartu vodiča do vstupu na karty 2 (6)