Dielenské karty

Všetky služby pre Dielenské karty sa realizujú výlučne na zbernom mieste.

Zoznam zberných miest

Vzory žiadostí na vydanie dielenskej tachografovej karty:

Žiadosť o vydanie tachografovej dielenskej karty

Vzory poučení na vyplnenie žiadostí na vydanie jednotlivých tachografových kariet:

Poučenie - dielenská karta (.pdf)