Skip to main content

Informačná linka

V prípade blokovania kariet z dôvodu straty/krádeže volajte na telefónne číslo: 02 50267 777

E-mailová adresa, kde môžete zasielať Vaše postrehy, námety, pripomienky ohľadom digitálnych tachografov: tachograf@mindop.sk

Informacie o fakturach k tachografovym kartam:            DT_faktury@tempest.sk

Informacie o digitalnych tachografovych kartach:           karta@tempest.sk

Tel. kontakt:                                                                                      02 - 50267 777