Skip to main content

Informačná linka

Vaše otázky ohľadom tachografových karieť môžete smerovať na telefonickú informačnú linku +421 2 50267 777 alebo elektronicky na adresu karta@tempest.sk.

Pre blokovanie tachografových kariet z dôvodu straty/krádeže volajte na telefónne číslo: +421 2 50267 777

E-mailová adresa, kde môžete zasielať Vaše postrehy, námety, pripomienky ohľadom digitálnych tachografov: tachograf@mindop.sk

Informácie o platbách k tachografovým kartám poskytujeme na adrese: DT_faktury@tempest.sk 

Upozornenie: Pre poskytnutie konkrétnych informácií o tachografovej karte prostredníctvom telefonického kontaktu si z dôvodu overenia pripravte diskrétny údaj  (štvormiestne číslo), ktorý je uvedený na sprievodnom liste ku karte.