Skip to main content

Informačná linka

V prípade blokovania kariet z dôvodu straty/krádeže volajte na telefónne číslo: 02 50267 777

E-mailová adresa, kde môžete zasielať Vaše postrehy, námety, pripomienky ohľadom digitálnych tachografov: tachograf@mindop.sk

Informácie o faktúrach k tachografovým kartám:  DT_faktury@tempest.sk 

Informácie o digitálnych tachografových kartách: karta@tempest.sk 

Telefonický kontakt:  +421 2 502 67 777

Upozornenie: Pre konkrétne informácie o tagografovej karte prostredníctvom telefonického kontaktu si pripravte diskrétny údaj, ktorý je uvedený na sprievodnom liste ku karte.