Skip to main content
 • Zisti viac
  Koniec úhrady poplatku poštovou poukážkou, vystavuje sa zálohová faktúra
  Od 1.mája 2023 úhradu poplatku za vydanie tachografovej karty bude možné realizovať už len prostredníctvom zálohovej faktúry, ktorú obdržíte na základe úspešne ukončeného podania žiadosti na zbernom…
 • Zisti viac
  Prijímanie úhrady poplatku poštovou poukážkou za vydanie tachografovej karty končí 30.04.2023
  Dovoľujeme si vám pripomenúť, že úhrady prostredníctvom poštovej poukážky bude možné uplatniť do 30.04.2023.
 • Zisti viac
  Zmena spôsobu úhrady poplatku pre vydávanie tachografových kariet
  Od 06.03.2023 bude v rámci poskytovania služieb Vydávania tachografovej podnikovej a dielenskej karty, dostupný spôsob úhrady prostredníctvom zálohovej faktúry. Nový spôsob zníži administratívnu záťaž…
 • Zisti viac
  Akceptovanie národných víz pre cudzincov z tretích krajín
  Národné vízum pre cudzincov z tretích krajín
 • Zisti viac
  Digitalizácia papierových žiadostí na zbernom mieste a nové elektronické služby pre Kartu vodiča
  Digitalizácia papierových žiadostí na zbernom mieste a elektronické služby na webovom sídle
 • Zisti viac
  Postup pri žiadostiach o vydanie dielenských kariet z dôvodu COVID-19
  Postup pri žiadostiach o vydanie dielenských kariet z dôvodu COVID-19
 • Zisti viac
  Obnova služieb zberných miest na príjem žiadostí o vydanie tachografových kariet
  Obnova služieb zberných miest na príjem žiadostí o vydanie tachografových kariet
 • Zisti viac
  Uzatvorenie zberných miest - aktualizácia
  Uzatvorenie zberných miest z dôvodu opatrenia hlavného hygienika SR
 • Zisti viac
  Usmernenie pre autorizované osoby (dielne - kalibračné laboratória) k vykonávaniu overovania záznamových zariadení v cestnej doprave (tachografy I. a II. generácie
  Usmernenie pre autorizované osoby (dielne - kalibračné laboratória) k vykonávaniu overovania záznamových zariadení v cestnej doprave (tachografy I. a II. generácie
 • Zisti viac
  Zmena osobných údajov – nové číslo vodičského preukazu
  Zmena osobných údajov – nové číslo vodičského preukazu