Skip to main content
 • Zisti viac
  Akceptovanie národných víz pre cudzincov z tretích krajín
  Národné vízum pre cudzincov z tretích krajín
 • Zisti viac
  Digitalizácia papierových žiadostí na zbernom mieste a nové elektronické služby pre Kartu vodiča
  Digitalizácia papierových žiadostí na zbernom mieste a elektronické služby na webovom sídle
 • Zisti viac
  Postup pri žiadostiach o vydanie dielenských kariet z dôvodu COVID-19
  Postup pri žiadostiach o vydanie dielenských kariet z dôvodu COVID-19
 • Zisti viac
  Obnova služieb zberných miest na príjem žiadostí o vydanie tachografových kariet
  Obnova služieb zberných miest na príjem žiadostí o vydanie tachografových kariet
 • Zisti viac
  Uzatvorenie zberných miest - aktualizácia
  Uzatvorenie zberných miest z dôvodu opatrenia hlavného hygienika SR
 • Zisti viac
  Usmernenie pre autorizované osoby (dielne - kalibračné laboratória) k vykonávaniu overovania záznamových zariadení v cestnej doprave (tachografy I. a II. generácie
  Usmernenie pre autorizované osoby (dielne - kalibračné laboratória) k vykonávaniu overovania záznamových zariadení v cestnej doprave (tachografy I. a II. generácie
 • Zisti viac
  Zmena osobných údajov – nové číslo vodičského preukazu
  Zmena osobných údajov – nové číslo vodičského preukazu
 • Zisti viac
  Zmena poplatku za vydanie tachografovej karty
  Zmena poplatku za vydanie tachografovej karty
 • Zisti viac
  Nové zberné miesto v Košiciach
  Nové zberné miesto v Košiciach - PneuNova s.r.o.
 • Zisti viac
  Nové zberné miesto v Trenčíne
  Zberné miesto Miroslav Prekop -- AUTODIELŇA