Sťahovanie a vyhodnocovanie údajov

Na základe prijatých podnetov sme zaradili do obsahu internetové odkazy na komerčné produkty, týkajúce sa sťahovania a vyhodnocovania údajov z digitálneho tachografu. Podrobnosti nájdete na nasledovných komerčných stránkach:

 Webové sídlo TAMEX     Webové sídlo Truck Data Technology        Webové sídlo TDCs     Webové sídlo Datacho