Informácie týkajúce sa sťahovania a vyhodnocovania údajov

Na základe Vašich dotazov a podnetov sme zaradili internetové odkazy na komerčné produkty, týkajúce sa sťahovania a vyhodnocovania údajov z digitálneho tachografu:

Podrobnosti na nasledovných komerčných stránkach:

www.tamex.sk

http://www.tdt.cz/sk/

www.tdcs.sk

www.datacho.sk