Tachografová podniková karta - služby pre dopravný podnik

Vzor podnikovej karty - predná strana   Vzor podnikovej karty - zadná strana

Všetky služby pre Podnikové karty sa realizujú výlučne na zbernom mieste. O tachografovú podnikovú kartu žiada štatutár dopravného podniku osobne na zbernom mieste, prípadne štatuárom splnomocnený zástupca. V časti „Štatutárny orgán dopravného podniku" žiadateľ (ak je právnická osoba) uvedie údaje o členovi štatutárneho orgánu, ktorý žiadosť podáva, resp. ktorý dal splnomocnenie na jej podanie v jeho mene. Ak štatutárny orgán dopravného podniku má viac členov, žiadateľ je povinný v prílohe k žiadosti uviesť údaje o všetkých členoch štatutárneho orgánu uvedeného v obchodnom registri.

Upozornenie: tachografová podniková karta nebude vydaná dopravnému podniku, ktorý je držiteľom platnej tachografovej dielenskej karty.

Pre podanie žiadosti si vyberte najližšie zberné miesto zo  zoznamu zberných miest

Vzor žiadostí na vydanie podnikovej tachografovej karty: Žiadosť o vydanie tachografovej podnikovej karty (pdf)  a príloha: Žiadosť o vydanie tachografovej podnikovej karty - príloha (pdf)

Poučenie na vyplnenie žiadostí na vydanie jednotlivých tachografových kariet: Poučenie - podniková karta (pdf)