Podniková karta

Všetky služby pre Podnikové karty sa realizujú výlučne na zbernom mieste.

Zoznam zberných miest

Vzor žiadostí na vydanie podnikovej tachografovej karty:

Žiadosť o vydanie tachografovej podnikovej karty

Žiadosť o vydanie tachografovej podnikovej karty - príloha

Vzory poučení na vyplnenie žiadostí na vydanie jednotlivých tachografových kariet:

Poučenie - podniková karta (.pdf)