ČO JE POTREBNÉ K PODANIU ELEKTRONICKEJ ŽIADOSTI:
  • číslo tachografovej karty vodiča
  • rodné číslo
  • diskrétny údaj (bezpečnostné 4-miestne číslo), ktorý je uvedený v sprievodnom liste (tvorí súčasť doručenej zásielky spolu s tachografovou kartou vodiča)

Podať žiadosť o Blokovanie karty