ČO JE POTREBNÉ K PODANIU ELEKTRONICKEJ ŽIADOSTI:

  • číslo tachografovej karty vodiča
  • rodné číslo
  • diskrétny údaj (bezpečnostné 4-miestne číslo), ktorý je uvedený v sprievodnom liste (tvorí súčasť doručenej zásielky spolu s tachografovou kartou vodiča)
  • číslo Občianskeho preukazu
  • fotografiu tváre vodiča - elektronický súbor (fotografia tváre zo smartfónu)
  • fotografiu vlastnoručného podpisu vodiča - elektronický súbor (fotografia podpisu na bielom podklade/papieri)

Ako si vyhotoviť fotografiu vlastnoručného podpisu nájdete v časti: návody 

Podať žiadosť o Náhradu ukradnutej karty