Skip to main content

Digitalizácia papierových žiadostí na zbernom mieste a nové elektronické služby pre Kartu vodiča

Digitalizácia papierových žiadostí na zbernom mieste a elektronické služby na webovom sídle

25.02.2022

Od 7.3.2022 poskytujeme zmeny v službách Tachografových kariet pre profesionálnych vodičov, ktorých cielom je: 

 • Minimalizácia osobných návštev profesionálneho vodiča na zbernom mieste
 • Elektronizácia papierových žiadostí o vydanie tachografovej karty vodiča
 • Odstránenie úhrady prostredníctvom poštovej poukážky
 • Kvalita získavaných dát, bezpečnostné požiadavky a zber biometrických dát elektronicky
 • implementácia vhodných digitálnych služieb prostredníctvom webového sídla pre držitelov Karty vodiča

Hlavné zmeny pre vodičov:

 1. Pre vybavenie služieb postačuje 1 návšteva na zbernom mieste
  • Papierové tlačivo “Karta vodiča – žiadosť o vydanie tachografovej karty” sa ruší a je nahradené elektronickým formularom priamo v IS na zbernom mieste. 
  • Žiadosť vodiča o všetky poskytované služby sa podáva online elektronicky na zbernom mieste asistenciou zamestnanca ZM.
  • Podanie žiadosti je možné bez uhradeného poplatku, ktorý bude zúčtovaný až po podaní žiadosti.
  • Poštová poukážka sa ruší a je nahradená príkazom na úhradu, ktorý žiadateľ uhrádza dodatočne.
  • Zberné miesta budú vybavené zariadeniami pre zber biometrických údajov – Fotografia a podpis žiadateľa. Fyzická fotografia sa eliminuje.
 2. Po podaní žiadosti sa vygeneruje doklad o podaní žiadosti a zálohová faktúra (príkaz na úhradu), takisto sa zasielajú na email žiadateľa
 3. Je umožnená platba aj priamo Právnickou osobou - fakturačné údaje boli rozšírené aj na právnickú osobu 
 4. Pre držiteľov KV boli vybudované špecifické elektronické služby, zverejnené na webovom sidle www.digitalnytachograf.sk, Pri autentifikácii držitela KV, tak bude môcť žiadateľ realizovať niektoré služby samostatne, bez návštevy zberného miesta (aj mobilným telefónom):
  • Obnova karty vodiča
  • Náhrada za odcudzenú kartu vodiča, Náhrada za stratenú kartu vodiča
  • Výmena za poškodenú kartu vodiča
  • Blokovanie karty vodiča
  • Zistenie stavu vybavovania služby
 5. Pri podaní žiadostí na webowom sídle je možné uhradiť poplatok elektronicky “Platba kartou”. V prípade už uhradenej platby formou poštovej poukážky, je potrebná osobná návšteva zberného miesta