Skip to main content

Prijímanie úhrady poplatku poštovou poukážkou za vydanie tachografovej karty končí 30.04.2023

Dovoľujeme si vám pripomenúť, že úhrady prostredníctvom poštovej poukážky bude možné uplatniť do 30.04.2023.

Dovoľujeme si vám pripomenúť, že úhrady prostredníctvom poštovej poukážky bude možné uplatniť do 30.04.2023. Po tomto termíne bude žiadateľom, ktorí nestihli spotrebovať uhradenú poštovú poukážku, poskytnutá podpora pre vrátenie poplatku. Návod podania žiadosti o vrátenie poplatku nájdete na webovom sídle digitálneho tachografu v časti: Pomoc - Žiadosť o vrátenie poplatku. Žiadosť je možné podať na zbernom mieste (Zoznam zberných miest). 

Od 1.mája bude pre úhradu poplatku vystavovaná zálohová faktúra, ktorú   zasielame spolu s potvrdením podania žiadosti elektronicky na emailovú adresu, ktorá bola uvedená v žiadosti.

Tím digitálneho tachografu