Skip to main content

Úhrada poplatku už aj prostredníctvom QR kódu

Platba prostredníctvom QR kódu je pre platiteľa jednoduchá a rýchla. Stačí mať v smartfóne nainštalovanú aplikáciu Vašej banky, ktorá pri zadávaní platby prostredníctvom kamery prečíta QR kód a vyplní platobné údaje. Vyplnené údaje sú úplné a presné bez potrebného zásahu platiteľa. OR kód sa zobrazí hneď po úspešnom podaní žiadosti na webovom sídle Digitálneho tachografu a zároveň bude na zálohovej faktúre, ktorú zasielame na email uvedený v žiadosti. Popri novom spôsobe úhrady je stále dostupná možnosť uhradiť poplatok kreditnou/debetnou kartou.

Doplnenie novej možnosti zabezpečí vyšší komfort pre žiadateľa a rýchlejšie spracovanie žiadosti

Tím digitálneho tachografu