Skip to main content

Zmena osobných údajov – nové číslo vodičského preukazu

Zmena osobných údajov – nové číslo vodičského preukazu

Ak dôjde k zmene čísla vodičského preukazu, tento stav sa nepovažuje za zmenu osobných údajov a nie je potrebné žiadať o vydanie novej karty vodiča do digitálneho tachografu.

Údaj - číslo vodičského preukazu na karte vodiča do digitálneho tachografu, je len informatívneho charakteru, ktorý má pri podaní žiadosti o vydanie karty vodiča napomáhať pracovníkom zberného miesta presvedčiť sa, že žiadateľ je držiteľom vodičského oprávnenia na vedenie vozidiel minimálne skupiny „BE“,"C" alebo "D".

Pri zmene čísla vodičského preukazu nie je potrebné meniť terajšiu kartu vodiča(je aj naďalej platná do dátumu uvedenom na karte), ktorá bola vydaná na pôvodný vodičský preukaz (číslo vodičského preukazu).