Skip to main content

Zmena poskytovateľa služieb vydávania tachografových kariet

Od septembra 2023 bude služby vydávania tachografových kariet zabezpečovať nová spoločnosť Alanata a.s.

Spoločnosť Tempest a.s. končí s poskytovaním služieb k 31.08.2023 a nová spoločnosť Alanata a.s. bude všetky aktivity spojené s vydávaním tachografových kariet zabezpečovať v rovnakom rozsahu ako zabezpečovala spoločnosť Tempest a.s. od 01.09.2023.

Z pohľadu žiadateľov a držiteľov tachografových kariet sa v rámci podávania žiadostí a pri využívaní služieb nič nemení a všetky doterajšie poskytované služby budú zabezpečované rovnakým spôsobom ako doteraz.

V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť na informačnú linku:  +421 232 112 515 alebo elektronicky na karta@alanata.sk